รอรับเลย! วันนี้ธ.ก.ส.จ่ายเยียวยาเกษตรกร 5 พัน งวด 2 อีก 7.14 ล้านราย

รอรับเลย! วันนี้ธ.ก.ส.จ่ายเยียวยาเกษตรกร 5 พัน งวด 2 อีก 7.14 ล้านราย

    กรณีโครงการมาตรการเยียวยาเกษตรกร ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทยอยโอนเงินเยียวยารายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ค.63 ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์นั้น จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการ “ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน” เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. ข่าววันนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกษตรกรจำนวนกว่า 7.14 ล้านคน ที่ผ่านการคัดกรองและได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรไปแล้วในเดือนที่ผ่านมา จะเริ่มได้รับเงินโอนเข้าบัญชีในงวดที่ …

Read More
เยียวยาเกษตรกร ยื่นอุทธรณ์ 75,063 คน เผยเงื่อนไขรับทีเดียว 15,000

เยียวยาเกษตรกร ยื่นอุทธรณ์ 75,063 คน เผยเงื่อนไขรับทีเดียว 15,000

    วันที่ 3 มิ.ย. ข่าววันนี้ รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยว่า ความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ขณะนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีแผนโอนเงินงวดที่ 2 ให้เกษตรกรที่ได้รับเงินงวดแรกไปแล้ว 7,103,721 ราย ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.เป็นต้นไป ส่วนเกษตรกรที่ยังไม่ได้ รับเงินเยียวยาในงวดแรกนั้น สามารถอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่ 5 มิ.ย. สําหรับเกษตรกรที่ยังลงทะเบียนไม่เสร็จ จะได้รับเงินในคราวเดียวรวม 3 งวดคือ 15,000 บาท นอกจากนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ …

Read More
เช็กด่วน! ธ.ก.ส.โอนเงินเยียวยาเกษตรกร 5 พันบาท อีก 3.4 ล้านราย

เช็กด่วน! ธ.ก.ส.โอนเงินเยียวยาเกษตรกร 5 พันบาท อีก 3.4 ล้านราย

    ข่าววันนี้ กรณีที่ประชุมครม.เห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรโดยตรงรายละ 5,000 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพ.ค.-ก.ค.63 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรไม่เกิน 10 ล้านราย ประกอบด้วย (1) เกษตรกรเป้าหมายกลุ่มแรก ได้แก่ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง จำนวน 8.43 ล้านราย และ (2) เกษตรกรเป้าหมาย กลุ่มที่สอง ได้แก่ …

Read More