เยียวยาเกษตรกร ยื่นอุทธรณ์ 75,063 คน เผยเงื่อนไขรับทีเดียว 15,000

เยียวยาเกษตรกร ยื่นอุทธรณ์ 75,063 คน เผยเงื่อนไขรับทีเดียว 15,000

    วันที่ 3 มิ.ย. ข่าววันนี้ รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยว่า ความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ขณะนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีแผนโอนเงินงวดที่ 2 ให้เกษตรกรที่ได้รับเงินงวดแรกไปแล้ว 7,103,721 ราย ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.เป็นต้นไป ส่วนเกษตรกรที่ยังไม่ได้ รับเงินเยียวยาในงวดแรกนั้น สามารถอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่ 5 มิ.ย. สําหรับเกษตรกรที่ยังลงทะเบียนไม่เสร็จ จะได้รับเงินในคราวเดียวรวม 3 งวดคือ 15,000 บาท นอกจากนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ …

Read More
เกษตรกร 8 ล้านคนลุ้น เยียวยา 5,000 บาท ล็อตแรกเริ่มโอนศุกร์นี้

เกษตรกร 8 ล้านคนลุ้น เยียวยา 5,000 บาท ล็อตแรกเริ่มโอนศุกร์นี้

    วันที่ 11 พ.ค. ข่าววันนี้ นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เม.ย.2563 เห็นชอบให้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยจ่ายเงินให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานของรัฐ รายละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (พ.ค. – ก.ค. 63) จำนวน 10 …

Read More