ด่วน! สั่งย้ายอธิบดีกรมป่าไม้ ไปนั่งกรมควบคุมมลพิษ

ด่วน! สั่งย้ายอธิบดีกรมป่าไม้ ไปนั่งกรมควบคุมมลพิษ

  เมื่อวันที่ 1 ก.ย. ข่าววันนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งโยกย้าย ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง 5 ราย เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่เกษียณอายุราชการ ดังนี้     1. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 2. นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นรองปลัด …

Read More