ส.ว.ไม่ทน! ร้อง ปปง.ล้วงลึก ท่อน้ำเลี้ยง นักศึกษา ห้ามสื่อเสนอข่าว การชุมนุม

    เมื่อวันที่ 11 ส.ค. เวลา 10.00 น. ข่าววันนี้ ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุมก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้เปิดให้สมาชิกหารือ…