ทบ.ย้ำ หมู่อาร์ม ผิดวินัยขาดราชการ ต้องลงทัณฑ์ ยันทหารมีระบบตรวจสอบ

ทบ.ย้ำ หมู่อาร์ม ผิดวินัยขาดราชการ ต้องลงทัณฑ์ ยันทหารมีระบบตรวจสอบ

    วันที่ 2 มิ.ย. ข่าววันนี้ ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีกล่าวถึงกรณี ส.อ.ณรงค์ชัย อินทรกวี หรือ หมู่อาร์ม เสมียนงบประมาณแผนกโครงการและงบประมาณกองแผน โครงการศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์ กรมสรรพวุธทหารบก ที่ออกมาร้องเรียนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ของกำลังพล ว่า กองทัพบกได้มีการพิจารณาในทุกประเด็นเป็นไปตามสายการบังคับบัญชา เรามีระบบการตรวจสอบผิดวินัย กองทัพบกมีกระบวนการตรวจสอบ, ระบบร้องทุกข์, ระบบศาลยุติธรรมและศาลทหาร     ซึ่งรองรับในกรณีที่มีการทำผิดวินัยของกำลังพล มีระบบการลงทัณฑ์ตามลำดับ ยกตัวอย่าง ส.อ.ณรงค์ชัย อินทรกวี ที่กระทำผิดวินัยทหารขาดราชการ …

Read More