ขอนแก่นโวยถนนพังไร้เหลียวแล ประชดใช้ปลูกข้าวแทน

  ข่าววันนี้ วันที่ 12 ก.ย.ที่บ้านก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ผู้สื่อข่าวได้รับการ้องทุกข์นายบุญเพ็ง พลดงนอก กำนันตำบลก้านเหลือง นายสมเกียรติ หาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม นาย อดุล ล่องนา…