ทบ.ย้ำ หมู่อาร์ม ผิดวินัยขาดราชการ ต้องลงทัณฑ์ ยันทหารมีระบบตรวจสอบ

ทบ.ย้ำ หมู่อาร์ม ผิดวินัยขาดราชการ ต้องลงทัณฑ์ ยันทหารมีระบบตรวจสอบ

    วันที่ 2 มิ.ย. ข่าววันนี้ ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีกล่าวถึงกรณี ส.อ.ณรงค์ชัย อินทรกวี หรือ หมู่อาร์ม เสมียนงบประมาณแผนกโครงการและงบประมาณกองแผน โครงการศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์ กรมสรรพวุธทหารบก ที่ออกมาร้องเรียนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ของกำลังพล ว่า กองทัพบกได้มีการพิจารณาในทุกประเด็นเป็นไปตามสายการบังคับบัญชา เรามีระบบการตรวจสอบผิดวินัย กองทัพบกมีกระบวนการตรวจสอบ, ระบบร้องทุกข์, ระบบศาลยุติธรรมและศาลทหาร     ซึ่งรองรับในกรณีที่มีการทำผิดวินัยของกำลังพล มีระบบการลงทัณฑ์ตามลำดับ ยกตัวอย่าง ส.อ.ณรงค์ชัย อินทรกวี ที่กระทำผิดวินัยทหารขาดราชการ …

Read More
ทบ.ยันซื้อรถหุ้มเกราะใช้งบผูกพันปี63แค่ครึ่งเดียว450ล้าน

ทบ.ยันซื้อรถหุ้มเกราะใช้งบผูกพันปี63แค่ครึ่งเดียว450ล้าน

    ข่าววันนี้ เมื่อวันที่ 22 เม.ย. พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก แถลงชี้แจงถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมสรรพาวุธทหารบก (สพ.ทบ.) เรื่องยานเกราะล้อยาง หรือสไตรเกอร์ พร้อมระบบอาวุธ และการบริการทางเทคนิค จำนวน 50 คัน ในวงเงิน 4,515,000,000 บาท ว่า จากนโยบายของรัฐบาล โดยกระทรวงกลาโหมได้ขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดพิจารณาปรับลดงบประมาณในปี 2563 นำไปเป็นงบประมาณกลางของรัฐบาล …

Read More