อยากปลูกต้นไม้ แต่พื้นที่จำกัด มารู้จัก “ต้นไม้สายย่อ” ต้นไม้แคระ ต้นไม้จิ๋ว กันเถอะ

อยากปลูกต้นไม้ แต่พื้นที่จำกัด มารู้จัก “ต้นไม้สายย่อ” ต้นไม้แคระ ต้นไม้จิ๋ว กันเถอะ

อยากปลูกต้นไม้

ต้นไม้จิ๋วและต้นไม้แคระ

 

ที่เราพบเห็นกันทั่วไปตามท้องตลาด อาจเกิดจากการควบคุมบังคับปัจจัยต่างๆ เช่น กระถาง ดิน น้ำ ปุ๋ย ที่ช่วยในการเจริญเติบโต ทำให้ต้นไม้มีขนาดเล็กกว่าปกติ หรือเรียกว่า “จิ๋ว” แต่ถ้าหากเลิกควบคุมปัจจัยเหล่านั้น ต้นไม้ก็อาจจะกลับมาเจริญเติบโตได้ตามปกติ ส่วนต้นไม้แคระหรือสายพันธุ์แคระเกิดจากการ กลายพันธุ์ของต้นไม้ แล้วนำไปขยายพันธุ์ต่อให้คงที่ ซึ่งแต่ละครั้งนั้นใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานในการทำให้ความสูง ลำต้น ใบ มีขนาดเล็กและโตช้า แต่ยังสามารถให้ดอกออกผลได้อย่างสมบูรณ์ ไม่เหมือนกับต้นไม้ที่เป็นโรคแคระแกร็น ซึ่งถ้าต้นที่เป็นโรคอาจเกิดจากการขาดธาตุอาหาร หรือมีเชื้อโรค แมลงศัตรูพืช ทำให้ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติ ปัจจุบันนิยมใช้ต้นไม้จิ๋วและต้นไม้แคระในการจัดสวนมากขึ้น เหมาะสำหรับสวนที่มีพื้นที่เล็ก เพราะต้นไม่ใหญ่หรือสูงจนเกินไป แถมดูแลได้ง่าย เช่น หญ้าน้ำพุแคระ ยี่โถแคระ หลิวแคระ แก้วแคระ เป็นต้น

 

การดูแล

 

เมื่อต้นไม้มีขนาดเล็กลง ความต้องการปัจจัยในการเจริญเติบโตก็ย่อมน้อยตามไปด้วย โดยเฉพาะ ไม้จิ๋วหรือบอนไซควรควบคุมการเจริญเติบโตและตัดแต่งเป็นประจำ เพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตช้าและได้รูปทรงตามต้องการ

 

1. กระถาง ควรเลือกใช้กระถางที่มีขนาดเล็กพื้นที่จำกัด และมีรูระบายน้ำ เพื่อให้สามารถควบคุมปริมาณดินและน้ำได้ แต่จะต้องมีปริมาณที่เพียงพอต่อการหาอาหารของรากไม่น้อยหรือมากจนเกินไปจนทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตงอกงามหรือขาดธาตุอาหาร และเมื่อปลูกไว้นานๆ ถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนกระถาง เปลี่ยนดิน ก็สามารถตัดเล็มรากบางส่วนเพื่อลดขนาดลงได้

 

2. การตัดแต่ง เป็นการบังคับทั้งขนาดและรูปทรงของต้นไม้ รวมถึงทำให้ต้นไม้แตกยอดและใบออกมามากขึ้น จึงควรหมั่นตัดแต่ง เล็มกิ่งใบอยู่เสมอถ้าเป็นบอนไซอาจมีการดัดพันลวดเพิ่มเติมเพื่อควบคุมทรง โดยสามารถเริ่มดัดได้ตั้งแต่กิ่งของต้นไม้นั้นยังมีขนาดเล็ก หรือถ้าหากต้นไม้นั้นมีขนาดใหญ่ มีใบและกิ่งค่อนข้างเยอะแล้ว ควรตัดแต่งกิ่งและใบที่ไม่จำเป็นออกก่อนแล้วจึงค่อยเข้าลวด เพื่อให้สะดวกและป้องกันความเสียหาย

 

3. การรดน้ำ ควรควบคุมปริมาณน้ำให้พอเหมาะการรดน้ำมากเกินไปอาจทำให้ต้นไม้โตเร็วหรือมีน้ำท่วมขังจนเกิดโรครากเน่าได้ แต่ถ้ารดน้ำน้อยเกินไปก็อาจทำให้ต้นไม้เหี่ยวเฉาและตายได้เช่นกันซึ่งปริมาณการรดน้ำนี้ขึ้นอยู่กับการระบายน้ำของกระถางและวัสดุปลูก รวมถึงสถานที่ในการปลูกด้วย

 

4. แสงแดด ที่พอดีจะช่วยบังคับไม่ให้ลำต้นสูงชะลูดหรือกิ่งยาวจนผิดรูปและช่วยในการเจริญเติบโตของต้นไม้ ทำให้ลำต้นแข็งแกร่งและใบมีสีเขียวจัด หากปริมาณแสงมากเกินไปหรือแดดจัดก็จะทำให้เกิดอาการใบไหม้ และถ้าแสงแดดไม่เพียงพอ ต้นไม้ก็จะมีลักษณะเขียวซีด ลำต้นยืดยาวผิดปกติ และไม่แข็งแรง

 

5. ลม ควรปลูกต้นไม้ไว้ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทมีลมพัดผ่าน จะช่วยควบคุมให้ต้นไม้ค่อยๆ เจริญเติบโต แต่พื้นที่ที่มีลมโกรกอยู่ตลอดเวลาก็อาจทำให้ดินแห้งเร็ว จึงควรหมั่นสังเกตและแก้ปัญหาด้วยการพรมน้ำเมื่อเห็นว่าหน้าดินเริ่มแห้ง

 

ที่มาจาก : baanlaesuan

ติดตาม ข่าววันนี้ ได้ที่เว็บไซต์ www.thaipostnews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *