ผอ.คนใหม่สารสาสน์ ลั่น ขอโอกาสปรับปรุง ตั้งกฎเหล็กดูแลเด็ก

ผอ.คนใหม่สารสาสน์ ลั่น ขอโอกาสปรับปรุง ตั้งกฎเหล็กดูแลเด็ก

ผอ.คนใหม่ โรงเรียนสารสาสน์ ราชพฤษ์ เปิดใจ หลังเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ พาทัวร์โรงเรียน ลั่น ขอโทษและขอโอกาสปรับปรุง

 

วันที่ 13 ต.ค.63 ข่าววันนี้ ที่โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ ราชพฤกษ์ ถนน 345 ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ผู้สื่อข่าวเข้าพบ ดร.รัตนาภรณ์ มูรี่ ผอ.รร.สารสาสน์วิเทศ ราชพฤกษ์ ที่เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ หลังจากเกิดเหตุการณ์สะเทือนใจพ่อแม่ไป โดยวันที่ 14 ต.ค.63 อดีตผู้อำนวยการคนก่อนจะเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาในความผิด พรบ.ครู และ พรบ.โรงเรียนเอกชน ตามที่สำนักง่นคณะกรรมการส่งเสริมกาศึกษาเอกชน ได้เข้าแจ้งความดำเนินกับทางโรงเรียนไว้ที่ สภ.ชัยพฤกษ์ ก่อนหน้านี้แล้ว

ดร.รัตนาภรณ์ มูรี่ ผอ.รร.สารสาสน์วิเทศ ราชพฤกษ์ คนใหม่ กล่าวว่า ตนได้เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยตนในนามผู้อำนวยการคนใหม่ต้องขอโทษนักเรียนและผู้ปกครองที่ถูกกระทำโดยตรง ทั้งนักเรียนและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากเหตุการณ์ดังกล่าว ขอโทษกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขอโทษสังคม

ตนเองรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งทางโรงเรียนสารสาสน์ราชพฤกษ์ขอโอกาสในการแก้ไขปรับปรุงเพื่อดูแลเด็กนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่ในโรงเรียน ทางฝ่ายบริหารได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ทั้งหมด และวางมาตรการแนวทางในการพัฒนาครูและบุคลากร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นอีก โดยมีกฏเหล็กที่เน้นย้ำคือ พี่เลี้ยงไม่มีสิทธิ์ลงโทษเด็กนักเรียนโดยเด็ดขาดและทุกกรณี

ผอ.รร.สารสาสน์คนใหม่ กล่าวอีกว่า งานด้านโครงสร้างการบริหารใหม่ ประกอบด้วยผู้อำนวยการคือตน ดร.รัตนาภรณ์ มูรี่ และรอง ผอ.3 ฝ่ายคือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบุคคล และฝ่ายแผนงานและกิจการนักเรียน ซึ่งแต่ละฝ่ายจะแยกงานดูแลออกเป็น 5 หน่วยงาน คือ งานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ งานบริหารทั่วไป และงานกิจการนักเรียน มีการเน้นย้ำตรวจสอบงานทุกภาคส่วน โดยเฉพาะงานกิจการนักเรียน ที่มุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนานักเรียน อภิบาลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ติดตามพฤติกรรมนักเรียน งานป้องกันแก้ไข

มาตรการและแนวทางในการพัฒนาครูและบุคลากร 1.การคัดเลือกครู ทุกระดับชั้นให้เหมาะสมและต้องผ่านการทดสอบ 2.จัดกระบวนการบทบาทและหน้าที่ให้ชัดเจน 3.ตรวจสอบระบบการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ 4.อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับครูและบุคลากร 5.ป้องกันการกระทำที่จะเข้าถึงตัวนักเรียน 6.สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อสื่อสารกับโรงเรียน

สำหรับข้อตกลงระหว่างโรงเรียนกับกระทรวงศึกษาธิการ ตามข้อเรียกร้องของผู้ปกครองนั้น มีการดำเนินการแล้วดังนี้ กรณีเด็กที่ต้องการเรียนต่อที่ รร.สารสาสน์วิเทศน์ ราชพฤกษ์ 1.ได้มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าอาหาร ค่าเรียนพิเศษ 2.มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มตามจุดต่างๆ ผู้ปกครองสามารถดูได้ที่จอมอนิเตอร์โรงอาหารของโรงเรียน 3.จัดทำป้าย ชื่อครู พร้อมภาพถ่าย เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

4.รร.พร้อมจ่ายค่ารักษาทั้งร่างกายและจิตใจให้กับนักเรียนที่บาดเจ็บตามจริง 5.ได้ประสานกรมสุขภาพจิตส่งนักจิตวิทยาเข้าเยียวยานักเรียนและครู 6.การจรวจสอบสุขอนามัยผู้ปกครองสามารถยื่นคำร้องขอเข้าตรวจสอบได้ 7.มีการจัดเมนูอาหารรายสัปดาห์ติดประกาศและเพิ่มเวลารับประทานอาหารจาก 30นาทีเป็น 40 นาที 8.มีการอบรมครูไทยและครูต่างชาติอย่างต่อเนื่อง 9.จัดระบบรถตู้ใหม่ให้มีที่นั่งเพียงพอพร้อมมีกล้องวงจรปิดภายในรถ 10.จะจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองทุกปีการศึกษา

กรณีต้องการย้ายเด็กไปเรียนต่อที่อื่น 1.รร.อำนวยความสะดวนจัดทำเอกสารส่งตัว 2.คืนเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าอาหารค่าชุดนักเรียน ค่าเรียนพิเศษ ค่าหนังสือ 3.จ่ายเงินค่ารักษาทางร่างกายและจิตใจแก่นักเรียนที่บาดเจ็บตามจริง 4.ค่าชดเชยบำรุงขวัญ อยู่ระหว่างพิจารณาและดำเนินการ

หลังจากนั้น ทางคณะผู้บริหาร รร.สารสาสน์วิเทศ ราชพฤกษ์ ได้นำผู้สื่อข่าวเยี่ยมชมห้องเรียนชั้นอนุบาลและเนิร์สเซอรี่ ที่มีการปรับปรุงใหม่ ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมทั้งภายในห้อง ทางเดินและบริเวณหน้าห้องน้ำ ตรวจสอบภายในห้องน้ำประตูประตูล็อคด้วยตัวดูดระบบแม่เหล็กเพื่อกันล็อค เพิ่มแสงสว่างตามทางเดินและบันได และกำลังจะปรับปรุงสีสันกำแพงให้สดใส

นอกจากนี้ยังพบบอร์ดแสดงความคิดเห็นของนักเรียนที่เขียนข้อความต่างๆมากมาย โดยเฉพาะข้อความ #เซฟสารสาสน์ #เราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน #ครูดีๆมีอีกมาก และ#เบื่อนักข่าว

 

 

 

 

 

 

ที่มา: www.khaosod.co.th

ติดตาม ข่าววันนี้ ได้ที่เว็บไซต์ www.thaipostnews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *