ด่วน! สั่งย้ายอธิบดีกรมป่าไม้ ไปนั่งกรมควบคุมมลพิษ

ด่วน! สั่งย้ายอธิบดีกรมป่าไม้ ไปนั่งกรมควบคุมมลพิษ

 

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. ข่าววันนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งโยกย้าย ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง 5 ราย เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่เกษียณอายุราชการ ดังนี้

 

 

1. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
2. นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นรองปลัด ทส.
3. นายสรุชัย อจลบุญ ผู้ตรวจราชการทส. เป็น อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวล้อม
4. นายอดิศร นุชดำรงค์ รองปลัดทส. เป็นอธิบดีกรมป่าไม้
5. นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ ผู้ตรวจราชการทส. เป็นรองปลัดทส.

 

 

 

 

 

ที่มา: www.khaosod.co.th

ติดตาม ข่าววันนี้ ได้ที่เว็บไซต์ www.thaipostnews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *