“บิ๊กแดง” นักเลงพอรื้อระเบียบเปิดทางให้ผู้มี “รอยสัก” สอบเป็นนายสิบได้

"บิ๊กแดง" นักเลงพอรื้อระเบียบเปิดทางให้ผู้มี "รอยสัก" สอบเป็นนายสิบได้

"บิ๊กแดง" มอบทุกหน่วยร่วมสร้างโอกาสและพัฒนาทหารกองประจำการ เตรียมปรับปรุงระเบียบรอยสักและโควตา สู่การเป็นนักเรียนนายสิบ ย้ำช่วง โควิด-19 ให้ดูแลกำลังพลและครอบครัวควบคู่ไปกับการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชน

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.63 พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. เผยว่า จากการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกประจำเดือน มิถุนายน พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบรางวัลด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยขึ้นตรงที่มีผลงานดี สามารถสร้างการรับรู้และเผยแพร่ผลงานของหน่วยทหารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยกล่าวว่าการประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะทางโซเชียลมีเดีย มีผลต่อความรู้สึกของประชาชน ขอให้นำเรื่องการปฏิบัติงานในภาพรวมของหน่วยทหาร รวมถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์และประชาชนควรรู้ตามข้อเท็จจริงไปนำเสนอ ซึ่งอาจจะมีคนมาแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ หรือติติงบ้าง ขอให้กำลังใจทุกหน่วยให้ตั้งใจทำงานและทำความดีต่อไป รองโฆษก ทบ. กล่าวด้วยว่า ผู้บัญชาการทหารบก ได้ย้ำถึงนโยบายการให้โอกาสและพัฒนาทหารกองประจำการ โดยเฉพาะผู้ที่สมัครใจอยู่ต่อหลังปลดและการส่งเสริมให้เข้าศึกษาในหลักสูตรส่งทางอากาศเพื่อต่อยอดสู่การเป็นนักเรียนนายสิบ ซึ่งเป็นความตั้งใจของ ผบ.ทบ. ที่จะสร้างเส้นทางการรับราชการให้กับทหารกองประจำการ โดยให้ทุกหน่วยดูแลเอาใจใส่พัฒนาสมรรถภาพร่างกายทหารรวมถึงการมีทัศนคติที่ดี พร้อมกันนี้กองทัพบกได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ และระเบียบในหลายด้านเกี่ยวกับการเพิ่มโอกาสและสิทธิพิเศษให้กับทหารกองประจำการ ตามนโยบายที่ผู้บัญชาการทหารบกได้เคยประกาศไว้ในช่วงการรณรงค์ให้ทหารสมัครใจอยู่ต่อหลังปลดฯ ล่าสุดคือ การแบ่งโควตาให้ทหารกองประจำการจากทุกหน่วยมีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ ซึ่งเดิมมีให้เฉพาะบางเหล่า นอกจากนี้ยังได้มีการปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่มีรอยสักในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนายทหารประทวนของกองทัพบก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทหารกองประจำการที่มีรอยสักอยู่แล้วในปัจจุบัน สามารถเข้าสู่กระบวนการสอบคัดเลือกดังกล่าวได้มากยิ่งขึ้น

รองโฆษก ทบ. กล่าวอีกว่า สำหรับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ซึ่งมีกำหนดการสอบในช่วงมิถุนายน-กรกฎาคม 2563 โดยจะมีการจัดสนามสอบกระจายตามกองทัพภาคต่างๆ เพื่อสอดคล้องกับมาตรการป้องกันไวรัส โควิด-19 นั้น ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบหมายให้แม่ทัพภาคร่วมกับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ดำเนินการสอบและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เข้ารับการสอบรวมไปถึงผู้ปกครอง เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ข่าววันนี้

"ขณะนี้สถานการณ์ไวรัส โควิด-19 ได้มีการผ่อนปรนมาตรการในระยะที่ 3 รวมทั้งกองทัพบกได้มีการอนุญาตให้กำลังพลเดินทางข้ามเขตจังหวัดได้ตามปกติ โดยผู้บัญชาการทหารบกย้ำให้หน่วยยังจำเป็นต้องรักษามาตรฐานการป้องกันโรค ทั้งในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต และให้ยังคงช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจาก ไวรัสโควิด-19 ควบคู่ไปกับการดูแลเอาใจใส่กำลังพลและครอบครัวมิให้มีการติดเชื้อ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถดำรงตนอยู่ได้อย่างมีความสุข" ผบ.ทบ.กล่าว.

 

ที่มา : www.thairath.co.th

ติดตาม ข่าววันนี้ ได้ที่เว็บไซต์  www.thaipostnews.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *