หญิงหน่อย ควง ส.ส.อีสาน แจกถุงยังชีพชาวโคราช จี้รัฐเยียวยาเกษตรกรแบบไร้ข้อแม้

หญิงหน่อย ควง ส.ส.อีสาน แจกถุงยังชีพชาวโคราช จี้รัฐเยียวยาเกษตรกรแบบไร้ข้อแม้

หญิงหน่อย ควง สส.อีสาน แจกถุงยังชีพชาวโคราช จี้รัฐเยียวยาเกษตรกรแบบไร้ข้อแม้ จ่อแก้ กม.ประกันสังคมใช้เงินออมได้ก่อนเกษียณ

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. ที่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย น.ส.สรัสนันท์ อรรณนพพร นายจตุพร เจริญเชื้อ ส.ส.ขอนแก่น นายโกศล ปัทมะ ส.ส.นครราชสีมา นายสุปชัย อินทรักษา นายรชตะ ด่านกุล อดีตผู้สมัคร ส.ส.นครราชสีมา และนายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน อดีต ส.ส.บุรีรัมย์ ร่วมแจกถุงยังชีพ อาหาร และสิ่งของจำเป็น พร้อมทั้งให้กำลังใจพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมถึงเปิดจุดบริการอาหารให้กับประชาชน พร้อมทั้งสอบถามถึงความทุกข์ยากและความเดือดร้อน

ซึ่งประชาชนกังวลว่าอาจเกิดปัญหาการเยียวยาเกษตรกรไม่ครบถ้วนทั่วถึง โดยเฉพาะเกษตรกรซึ่งไม่มีที่ไร่ ที่นาเป็นของตนเอง ส่วนใหญ่เช่าจากเจ้าของที่หรือนายทุน ซึ่งไม่ได้ทำเอกสารการเช่าตามเงื่อนไขที่รัฐกำหนด รวมถึงการสร้างเงื่อนไขที่บังคับให้พี่น้องเกษตรกรต้องลงทะเบียนเกษตรกรใหม่เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล ถือเป็นการเพิ่มภาระและสร้างความยากลำบากให้กับประชาชนที่กำลังได้รับความเดือดร้อนในเวลานี้

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า การเยียวยาต้องทั่วถึงและครอบคลุมเกษตรกรทุกครัวเรือน ไม่ควรมีข้อแม้ โดยเฉพาะในกลุ่มซึ่งไม่มีที่นา ต้องเช่าเพื่อทำการเกษตร ที่สำคัญคือวิธีการยุ่งยาก ล่าช้าทั้งที่ภาครัฐมีทะเบียนคนจน คนตกงาน และทะเบียนเกษตรกรแล้ว แต่กลับให้ประชาชนต้องไปขึ้นทะเบียนใหม่ด้วยความลำบาก ทั้งที่เขาได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการของรัฐ

ข่าววันนี้ นอกจากนั้นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ซึ่งเป็นเงินออมของเขาเองก็จ่ายล่าช้า ซึ่งหลังเปิดประชุมสภาฯ พรรค พท.จะเสนอแก้ไขกฎหมาย เปิดทางให้ผู้ประกันตนสามารถรับเงินบำเหน็จบำนาญได้ หรือเงินออมได้ก่อนถึงเวลาเกษียณ และจะร่วมกันทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาทด้วย

ด้านน.ส.สรัสนันท์ กล่าวว่า นอกจากการเยียวยาที่อาจไม่ทั่วถึง เกษตรกรกำลังเผชิญปัญหาขาดเงินทุนสำหรับการเตรียมเพาะปลูกในฤดูการผลิตที่กำลังจะมาถึง เพราะก่อนหน้าได้รับผลกระทบจากปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ขาดรายได้ เกิดปัญหาหนี้สินทั้งในและนอกระบบตามมา พี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคอีสาน จึงต้องการให้รัฐบาลดูแลเรื่องภาระหนี้สิน ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ควรมีมาตรการพักชำระที่ชัดเจน ขณะเดียวกันยังเรียกร้องให้รัฐบาลเตรียมแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพราะหากเริ่มต้นการหว่านไถ แต่ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ก็อาจสร้างความเสียหายให้กับพืชผลที่ปลูกได้

ขณะที่นายโกศล กล่าวว่า ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริง ส่วนหนึ่งมาจากการเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีเช่น การลงทะเบียนผ่านสมาร์ทโฟนถือเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิ เช่นเดียวกับเกษตรกรที่ต้องเช่าไร่เช่านาโดยไม่มีเอกสารการเช่าจากนายทุนหรือเจ้าของที่ดิน คุณสมบัติจึงไม่ตรงตามที่รัฐกำหนดทำให้ขาดโอกาสการเข้าถึงสิทธิการเยียวยา การแก้ปัญหาสามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่น ให้ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกำนันผู้ใหญ่บ้านยืนยันว่าบุคคลใดที่เป็นเกษตรกรและได้รับความเดือดร้อนแท้จริง

 

ที่มา : www.khaosod.co.th

ติดตาม ข่าววันนี้ ได้ที่เว็บไซต์ www.thaipostnews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *